Gondelvaart.nl

Welkom op de site van de gondelvaart in Giessen-Oudekerk. De gondelvaart wordt  om de 2 jaar gehouden op de 2e zaterdag in september. Dit jaar dus op 8 september


De “Oukerkse” gondelvaart wordt beschouwd als één van de grootste en meest spectaculaire van Nederland. Iets wat de ruim  25.000 bezoekers die we elke editie mogen verwelkomen zullen beamen.

Breng 8 september een bezoek aan de gondelvaart en laat uzelf overtuigen.

Copyright © 2000-2018 OranjeverenigingGiessen-Oudekerk

Laatste update; 22-09-2018

Een site van oranjevereniging Giessen-Oudekerk

Historie

De eerste gondelvaart was op vrijdag 31 augustus 1945. Als eerste boot was er een motorboot met daarop de muziekvereniging "de Bazuin" Verder bestond de vloot met name uit schouwen die verlicht werden met lampions. Het moet een indrukwekkend gezicht geweest zijn. De eerste gondelvaart was onderdeel van het twee dagen durende oranjefeest. Hierna bleef het een tijdje rustig op de Giessen.


Pas in 1959 vond er weer een gondelvaart plaats. Deze was groter van opzet. er deden 35 vaartuigen mee, varierend van kleine kano's tot flinke binnenvaartschepen.

Eind Jaren '70 dreigde de gondelvaart verloren te gaan door gebrek aan geld. Het huren en verslepen van de zolderbakken voor de deelnemers werd steeds duurder en de deelnemers moesten zelf aan vaartuigen zien te komen.


In 1980 werd er weer gevaren. In 1982 was het dubbel feest. toen bestond Oudkerk 600 jaar Aansluitend aan de gondelvaart hield Giessen-Oudekerk een week lang feest. De oranjevereniging had de deelnemers van de vloot gevraagd de optocht een historisch karakter te geven. deze opzet slaagde want de vloot zag er sprookjesachtig uit. Blikvanger was de mobiele beiaard die meevoer op een platbodem. Het reizende carillon omvatte 37 bronzen klokken en woog 1900 kilo.


In de volgende jaren werd de gondelvaart eens per twee jaar gehouden. Het andere jaar was er een feest in de tent in Giessen-Oudekerk. In 1992 stond de optocht in het teken van de dreigende betuwelijn. De aanleg van een brug over de Giessen zou namelijk het einde van de gondelvaart betekenen.


De dreiging bleef, maar in 1994 kon dan toch de 25e gondelvaart gehouden worden. De vloot was bijzonder groot en de bouwwerken waren schitterend. de laatste Gondelvaart was in 2014 en ook in 2016 wordt er weer gevaren en wel op 10 september. Heden te dage wordt de gondelvaart ook gesponsord door het bedrijfsleven zodat het geld, ondanks de huidige financiële crisis, geen belemmering meer zal vormen. We hopen dan ook nog vele jaren van dit spektakel, dat ooit werd geboren in het café van Dirk van Beuzekom, te kunnen genieten.


Op naar de 37e keer.